https://www.google.com/webmasters/verification/verification-file-dl?hl=nl&siteUrl=https://soundbytesofwisdom.com/&security_token=t0lIWwL7AGvAv-kUIQtfHE4RGVI:1520523339785

Wat is er bijzonder aan #MeToo ?

Wekelijks, bijna dagelijks, komt er weer een nieuw geval van #MeToo aan het licht dat breed wordt uitgemeten in de pers.

Iedere keer kijk ik met verbazing naar het verloop van die zaken. Daarbij vraag ik me dan af: “Wat is er veranderd, dat het nu wel zo gaat, en 10, 20 of 40 jaar geleden niet?”

Want ook 10, 20, 40 of meer jaren geleden werden dezelfde soort verhalen naar voren gebracht door vrouwen. Met heel andere gevolgen dan nu. Destijds had het uiten van de beschuldiging meestal grote gevolgen voor de vrouw in kwestie. Ze werd minimaal weggezet als iemand die het verkeerd begreep, die niet tegen een grapje kon of gewoon niet thuishoorde in het bedrijfsleven.

Regelmatig was zij degene die moest vertrekken, terwijl de man in kwestie de stofjes van zijn pak af veegde en schijnbaar ongeschonden aanbleef.

Wat is er veranderd?

De vraag die ik mezelf keer op keer stelde. Maar net zoals je een probleem niet kunt oplossen op het niveau waarop het is ontstaan, kun je een verandering niet verklaren door alleen te kijken naar het gedrag en de gevolgen, toen en nu.

Welke ontwikkeling schuilt achter deze verandering?

Terwijl mannen in het verleden vooral beoordeeld werden op hun successen in het openbare leven. Werd de manier waarop ze die resultaten behaalden, ondergeschikt geacht.

Zo werden vrouwen in de historie vooral beoordeeld op hun persoonlijke gedrag en karakter. Resultaten in het openbare leven telden niet mee of werden zelfs negatief aangerekend.

Het ‘succes’ van #MeToo lijkt erop te duiden dat voor mannen niet langer alleen het resultaat in de buitenwereld telt, maar dat ook hun persoonlijk gedrag getoetst wordt.

Voor vrouwen zie ik een ontwikkeling in de andere richting. Terwijl ze zich wel bewust zijn van de aandacht voor hun gedrag, doorbreken ze de beperkende patronen daarin voor zichtbare resultaten in het publieke domein.

Een mooi toekomstperspectief wenkt.